San Sperate

2013 / single screen video / audio / 3’56”


“Middenin het rustieke, mediterrane landschap, vlakbij San Sperate, ligt de legerbasis van Decimomanno, met de radiotelescoop van Sardinië. Door de militaire activiteiten hangt een niet-aflatende dreiging in de lucht van de vredige locatie. De particuliere beeldmontage en geluidsband van San Sperate speuren naar het landschap dat zich aan het oog onttrekt, het landschap dat geschilderd wordt door de elektromagnetische golven die overal aanwezig zijn. Aan de basis van de film ligt een overvloedig, persoonlijk archief met beeldende documentatie van de omgeving. De montage is Margarita Maximova’s visuele antwoord op de frustratie die gepaard gaat met het proberen beheersen van een schier eindeloze stroom beeldmateriaal.”

“Amidst the rustic Mediterranean landscape near San sperate, there is the armybase of Decimomanno, with the radio telescope of Sardinia. The military operations cause a relentless threat in the area of the peaceful location. The specific image editing and soundtrack of San Sperate delve into the landscape that conceals the landscape painted by electromagnetic waves that are everywhere and constantly around. On the basis of the film is a lavish, personal archive of visual documentation of the environment. The assembly is Margarita Maximovas visual response to the frustration associated with trying to control a seemingly endless stream of material.”
Jan Peeters